با توجه به مبحث ایمنی و اینکه حفاظت و ایمنی در صنعت آسانسور بسیار مهم و کاربردی می باشد در این پست نکاتی مورد بررسی قراردادیم.

ایمنی در محیط کارگاه ساختمانی:

طبق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان درصورتی که احتمال وقوع حادثه ای محتمل باشد، سازنده (کارفرما) موظف است تازمان تامین ایمنی و حفاظت لازم ، از ادامه عملیات در محل خطر خودداری کند.

درشرایطی که یک یا چند کارفرما بطور همزمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول به کار باشند هر یک از کارفرمایان بایستی در محدوده پیمان، مقررات ایمنی و بهداشت محیط را رعایت نماید.

پرتگاه های چاه آسانسور :

طبق مبحث 12 مقررات ملی ساختمان، کلیه پرتگاه های چاه آسانسور باید تا زمان محصور شدن نهایی، بطور ایمن مسدود شوند. حفاظ پرتگاه بایستی از پوشش و یا نرده های حفاظتی مستحکم و مناسب برخوردار و دارای پاخور باشد. طبق مبحث 12 مقررات ملی نصب حفاظ یاد شده برای پرتگاه با ارتفاع بیش از 1.2 متر الزامی است.

%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-3

 مشخصات پاخور:

پاخور باید از چوب با ضخامت حداقل 2.5 سانتیمتر و یا ورقه های فولادی بدون لبه های تیز بوده و حداقل به ارتفاع 15 سانتیمتر بوده و از پرتاب مصالح و یا ابزار کار به داخل چاه جلوگیری کند.

photo_2016-12-01_22-29-12

بستن کمربند ایمنی برای کلیه افرادی که در حریم پرتگاه فعالیت می کنند الزامی است.

%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-1