شرح مختصری از تاریخچه و فعالیت های شرکت

HISTORY

  • 1386- طراحی و اجرای تاسیسات برقی ساختمان

  • 1387- طرح و فکر اولیه جهت تشکیل تیم فنی خدمات آسانسور

  • 1388- پیمانکار اجرای آسانسور و همکاری با چندین شرکت مطرح

  • 1390 - گذراندن دوره های پیشرفته طراحی و مونتاژ آسانسور در دانشگاه آسانسور سازی دماوند تهران

  • 1391 - ثبت رسمی شرکت و تشکیل تیم تخصصی طراحی ، اجرا و سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی

  • 1392 - اخذ پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

  • 1392 - عضویت در اتحادیه صنف خدمات الکترونیک مشهد

  • 1393 - اخذ پروانه طراحی و نظارت تاسیسات برقی ساختمان از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

  • 1394 - عضویت در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی خراسان رضوی

  • 1394 - عضویت در کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی خراسان رضوی