پروژه نصب و راه اندازی آسانسور مرکز اقامت دکتر شیخ توسط شرکت آسان سازان در شهر مقدس مشهد به روایت تصویر