سرعت و شتاب شگفت انگیز این برج را ببینید:

یک آسانسور سریع دیگر:

ویدئو سوم از برج 47 طبقه:

یک برج زیبا و آسانسور با نمای شیشه ای آن: